Referensobjekt, Kommersiella lokaler

Kv Dykaren 17, Linköping. Gyllenhuset

Ombyggnad av affärslokaler i byggnad från 1968. Affärslokaler i källare, entréplan och plan 1tr. Total yta 5453m2.

Konstruktionsberäkningar, arbetsordningsbeskrivningar, konstruktionsritningar, armeringsförteckningar.

Stora ingrepp i befintlig pelardäcksstomme av betong. 8 nya rulltrappor. Tre nya hisschakt av stålprofiler. Avväxlingar med stålbalkar och stålpelare vid rivning av betongväggar, betongpelare och betongbjälklag. Nytt skärmtak. Nya bjälkag. Tillbyggnad av entré. Utvändigt fläktfundament. Grundförstärkning med nya stålrörspålar.

Byggherre:  Diligentia AB

Byggår:  2009

Tornby City, Linköping

Kontors- och hotellbyggnad i två delar. Etapp ett 4 våningar, 3500m2. Etapp 2 19 våningar, 9000m2

Konstruktionshandlingar för grundläggning, platsgjutna betongväggar, stålpelare och stålbalkar.

TRP-tak, bjälklag av HD/f-plattor och Delta-balkar, Platsgjutna betongväggar och stålpelare, Platsbyggda utfackningsväggar och glaspartier , plattgrundläggning.

Byggherre:  Byggutveckling Svenska AB

Byggår etapp 1: 2005-2006
Byggår etapp 2: 2007-2009

Stadium Arena, Norrköping

Multisporthall på 13000 kvm med friidrottshall, träningshall för bollsport och basket-/eventarena.

Konstruktionshandlingar för grundläggning, stomstabilisering samt stomkompletteringar av stål.

TRP-tak, bjälklag av HD/f-plattor,prefab betongväggar och betongpelare, ytterväggar av sandwichpaneler och glaspartier , plattgrundläggning samt pålgrundläggning.

Byggherre:  Norrköping Arena AB

Byggår:  2007-2008

Kv Palmen, Linköping, Scandic Hotels

Bågformat hotell i 7 våningar med parkeringsgarage, konferensrum, restaurang och café i de 2 nedre våningarna.

Konstruktionsberäkningar, ritningar och armeringsspecifikationer.

Trätak, bjälklag av plattbärlag, terassbjälklag av platsgjuten betong, betongväggar och stålpelare av typ WilLak, ytterväggar av glaspartier , plattgrundläggning samt pålgrundläggning.

Byggherre:  NCC Fastigheter AB

Byggår:  2000-2002

GÄRDERUP BYGGKONSTRUKTION AB - 

en del av AFRY

Storgatan 13, 582 23 Linköping

© 2014 Gärderup Byggkonstruktion AB. All Rights Reserved.