Referensobjekt, Industrier

Verkstadshall för Foria industri. Lågtippen SSAB/Merox, Oxelösund

Verkstadsbyggnad 20x20m invändig fri höjd 9m. Tre stora vikportar.

Konstruktionsberäkningar och konstruktionsritningar för överbyggnad av stål.

Stålpelare, Fackverksbalkar av stål, takbalkar av stål i gavlar. Vindkryss. Ytterväggar och yttertak av TRP. Portomfattningar.

Byggherre: Foria Fastigheter AB

Byggår:  2009

SAAB, Malmslätt, Linköping

Invändig ombyggnad av verkstadsbyggnad. Maskinfundament, entresolbjälklag, telferbalkar.

Konstruktionsberäkningar och ritningar.

Befintlig stomme med tegelväggar betongpelare och stålbalkar. Plattgrundläggning.

Bussdepå, Linköping

Verkstadsbyggnad. Smörjgrop, golvrännor, tvätthall, pelarlyftar mm. Administrationsbyggnad. Kallförrådsbyggnad.

Konstruktionsberäkningar, ritningar och armeringsspecifikationer.

Verkstadsbyggnad prefab betongstomme (projekerades av tillverkaren) på platsgjuten grundkonstruktion. Administrationsbyggnad och kallförråd. Trästomme på platta på mark.

Byggherre:  Linköpings kommun

Byggår:  2003-2004

Kv Ackordet, Linköping

Industri. 35 m högt torn och lagerhall.

Konstruktionsberäkningar, ritningar och armeringsspecifikationer för lagerhall och tornets grund.

Bjälklag av HD/f-element, tak av TRP-plåt, plattgrundläggning för lagerhall och pålgrundläggning för tornet.

Byggherre:  STO Scandinavia AB

Byggår:  2000

GÄRDERUP BYGGKONSTRUKTION AB - 

en del av AFRY

Storgatan 13, 582 23 Linköping

© 2014 Gärderup Byggkonstruktion AB. All Rights Reserved.