Referensobjekt, Bostäder

Brf Vasalunden, Linköping

Tre huskroppar sammankopplat med gemensamt garage i källarvåningen. Totalt 44 st lägenheter.

Projektering av konstruktionsritningar och statiska beräkningar som Bygghandling.

Fackverk trätakstolar. Bjälklag av plattbärlag. Betongväggar, väggskivor, betongpelare och stålpelare. Lätta utfackningsväggar med putsad fasad. Gårdsbjälklag av HDF-plattor och hattbalkar av stål. Balkongplattor och trappor av prefabricerad betong. Plattgrundläggning. Nedersta källarvåningen (garaget) är belägen under grundvattennivån.

Byggherre:  Riksbyggen

Byggår:  2014-2016

Brf Mahoniahöjden, Linköping

Fyra huskroppar med sju trapphus sammanbundet med ett gemensamt befintligt garage. Totalt 78 st lägenheter. Högsta huset av de fyra är tio våningar.

Projektering av konstruktionsritningar och statiska beräkningar som Bygghandling.

Uppstolpade trätakstolar. Bjälklag av plattbärlag. Betongväggar, väggskivor, betongpelare och stålpelare. Lätta utfackningsväggar med putsad-, murad-, plåt- och mineritfasad. Balkongplattor och trappor av prefabricerad betong. Plattgrundläggning.

Byggherre:  Riksbyggen

Byggår:  2013-2015

Kv Bangården 6, Linköping

U-format bostadshus i 7 botadsvåningar 96 st lägenheter och en total lägenhetsyta på 6346 m2. Företagshotell med 3 st lägenheter och 2 st lokaler på 162 m2. Samt två våningsplan under mark med 99 st parkeringsplatser, lägenhetsförråd mm.

Projektering av konstruktionsritningar och statiska beräkningar som Bygghandling.

Uppstolpade trätakstolar. Bjälklag av plattbärlag. Betongväggar, väggskivor, betongpelare och stålpelare. Lätta utfackningsväggar med putsad fasad. Yttrerväggar av skalbetong. Gårdsbjälklag av HDF-plattor och hattbalkar av stål. Balkongplattor och trappor av prefabricerad betong. Plattgrundläggning. Nedersta källarvåningen är belägen under grundvattennivån.

Byggherre:  Botrygg Bygg AB

Byggår:  2005-2007

Brf Havsutsikten, Nyköping

Två st bostadshus i 16 våningar totalt 56 st lgh och med glaspyramid på toppen som innehåller samlingslokal.

Konstruktionsritningar och statiska beräkningar som Bygghandling.

Bjälklag av platsgjuten betong på stålpelare och väggar av platsgjuten betong. Balkonger och trappor av prefabricerad betong. Lätta utfackningsväggar med putsad fasad. Grundläggning på betongpålar. Pyramidformad stålkonstruktion med glas på toppvåningen.

Byggherre: Peab

Byggår: 2005-2007

Kv Griffeln och Katedern, Nyköping

69st friköpta radhus med garage- och förrådsbyggnader, total bostadsyta 8664m2 fördelade på storlekarna 110m2, 113m2, 125m2, 143m2, 187m2. Två till tre våningar.

Konstruktionsberäkningar, ritningar och armeringsspecifikationer, tillverkningsritningar för väggelement av trä.

Trästomme och bjälklagsbalk av stål på stålpelare, Platta på mark med kompensationsgrundläggning.

Byggherre: PEAB

Byggår: 2004-2009

Kv Bangården 12-13, Linköping

Ett punkthus om åtta bostadsvåningar med totalt 38 st lägenheter och en total lägenhetsyta på 2887m2. Företagshotell med 7 st lägenheter om totalt 133m2. Fyra st lokaler i markplan om totalt 363m2. En våning under mark med lägenhetsförråd mm.

Konstruktionsberäkningar, konstruktionsritningar.

Uppstolpade och fribärande trätakstolar. Bjälklag av plattbärlag. Betongväggar, väggskivor, betongpelare och stålpelare. Lätta utfackningsväggar med putsad fasad. Ytterväggar av skalbetong. Prefab balkongplattor och betongtrappor. Plattgrundläggning.

Byggherre:  Botrygg Bygg AB

Byggår:  2006-2007

Kv Bärnstenen, Norrköping

Vårdbostäder i 4 våningar. Byggnaden innehåller 54 stycken vårdlägenheter, en större servering samt kontorslokaler för hemtjänst och övrig vårdpersonal

Konstruktionsberäkningar, konstruktionsritningar och armeringsspecifikationer.

Uppstolpade trätakstolar, bjälklag av plattbärlag och HD/f, betongväggar, betongpelare, väggbalkar och stålpelare, lätta utfackningsväggar med putsad fasad, pålgrundläggning med pålat betonggolv på mark.

Byggherre:  NCC

Byggår:  2007-2008

GÄRDERUP BYGGKONSTRUKTION AB - 

en del av AFRY

Storgatan 13, 582 23 Linköping

© 2014 Gärderup Byggkonstruktion AB. All Rights Reserved.