Referensobjekt, Anläggningskonstruktioner

Universitetsparken, Kv Orion1. Brygga vid Motala ström, Norrköping.

Brygga.

Konstruktionsberäkningar och ritningar.

Konsolbalkar av stålprofiler ingjutna i betongfundament på packad bergkross. Tryckimpregnerade träbalkar och trädäck av lärk. Bredd 5m och längd 19m.

Byggherre:  Norrköpings kommun

Byggår:  2009

Gång- och cykelbro över Lillån i Sjögestad, Linköping

Gång- och cykelbro.

Konstruktionsberäkningar och ritningar.

Stålbalkbro med spännvidd 15.5m och bredd 3m. Farbana av trä. Brofundament av betong. Stålräcke av VKR-profiler och runda rör.

Byggherre:  Linköpings kommun

Byggår:  2004

Skillingaryds reningsverk, Vaggeryd

Avloppsreningsverk.

Konstruktionsberäkningar och ritningar.

Två st nya reaktortankar av betong. Diameter 20m, djup 6m. Ny personal- och verkstadsbyggnad i två våningar 8x13m. Ombyggnad av sedimenteringsbassänger av betong. Ombyggnad av renshus och bassängblock av betong.

Byggherre:  Vaggeryds kommun

Byggår:  2000

GÄRDERUP BYGGKONSTRUKTION AB - 

en del av AFRY

Storgatan 13, 582 23 Linköping

© 2014 Gärderup Byggkonstruktion AB. All Rights Reserved.