Information om oss

3D-uppritning i Revit Structure            (Kv. Braxen, Linköping)

Beräkning i FEM-Design 3D  Structure         (Kv. Braxen, Linköping)      

Gärderup Byggkonstruktion AB är ett tekniskt konsultbolag som arbetar med byggprojektering inom teknikområdet byggkonstruktion. Vår främsta uppgift är att upprätta konstruktionshandlingar, såsom statiska beräkningar och konstruktionsritningar, för byggprocessens olika skeden.

Vi har ett certifierbart miljöledningssystem enligt ISO 14001 och ett certifierbart kvalitetssäkringssystem enligt ISO 9001

Företaget startades 1995 av Bo Gärderup och har sedan starten verkat i regionen med en mängd utförda konstruktionsuppdrag både stora som små och efterhand expanderat med personal. Efter några år anställdes Magnus Sahlman. Magnus och Bo har tidigare arbetat tillsammans i det rikstäckande konsultföretaget VBB (numera SWECO).  Vi är idag 6 st konstruktörer som arbetar i företaget. Vårt senaste tillskott är Emil Lindgren som anställdes våren 2020.

Sedan våren 2021 är företaget en del av teknik- och designföretaget AFRY.

Våra uppdrag omfattar vanligtvis konstruktionsberäkningar och framtagande av konstruktionsritningar för den bärande stommen till många typer av byggnader:  Bostäder, kontor, hotell, undervisningslokaler, vårdanläggningar samt industrier, affärslokaler och Idrottsarenor.

Vår målsättning är att vara ett mindre och flexibelt företag med god service och hög ambitionsnivå som utför högkvalitativa, noggranna konstruktionshandlingar och som tillgodoser våra kunders önskemål till en rimlig kostnad.

Vi satsar på den senaste tekniken vad gäller ritprogram och beräkningsprogram. Vi ritar i 3D med Revit Structure och där så önskas med koppling till BIM, men även i 2D med AutoCAD. Vi har en stor mängd beräkningsprogram bl a från Strusoft för att kunna göra både enkla och avancerade konstruktionsberäkningar. Vi arbetar bl a med FEM-Design 3D Strucure, 3D Concrete Design, Steel Design samt en rad av övriga statikprogram för de flesta förekommande byggmaterial och byggmetoder. Vi fortbildar oss genom externa kurser efter behov.

GÄRDERUP BYGGKONSTRUKTION AB - 

en del av AFRY

Storgatan 13, 582 23 Linköping

© 2014 Gärderup Byggkonstruktion AB. All Rights Reserved.